log in

Regulamin

Regulamin 2018

PROGRAM ZAWODÓW
19 SIERPNIA 2018 KOZIENICE

 

10:00 – 11:30  Weryfikacja zawodników w biurze zawodów,  wydawanie numerów startowych wszystkich startów. 
Ośrodek Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu
 ul. Boh. Studzianek 30 – amfiteatr

10:15 – 11:30 Wprowadzanie rowerów do strefy zmian
11:40 – 11:50 Odprawa techniczna przy starcie

11:50 – 11:55 Oficjalne otwarcie zawodów przy stracie

STARTY FALOWE

12.00  Start I -   Aquqthlon  wszystkie kategorie 10 – 15 lat
( pływanie 150 m - bieg 1.000 m na terenie ośrodka )

12:30  Start  II Triathlon kobiet wszystkie kategorie oraz sztafety
 ( pływanie 750 m – jazda rowerem 19 km – bieg 5 km )

12:40 Start  III Triathlon mężczyzn wszystkie kategorie
( pływanie 750 m – jazda rowerem 19 km – bieg 5 km )

14:10 – 16:00 Wydawanie rowerów ze strefy zmian

15:30 Amfiteatr- dekoracja

 

UWAGA!!!

Dnia 23 lipca 2018 r o godzinie 0.00 formularz zgłoszeniowy
oraz płatności tpay.com zostaną zablokowane.

 

 

TRIATHLON KOZIENICE 
REGULAMIN 2018

REGULAMIN Kozienicki Festiwal TRIATHLONU
OTWARTE MISTRZOSTWA KOZIENIC W TRIATHLONIE SZTAFET
AQUATHLON DLA DZIECI
TRIATHLON KOZIENICE (INDYWIDUALNY)

I.CEL 
1. Popularyzacja i upowszechnienie triathlonu i jego odmian jako aktywnej formy ruchu.
2. Podniesienie poziomu sportowego.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy odpoczynku.
4. Promocja Gminy Kozienice.
5. Promocja Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

II.TERMIN I MIEJSCE
19.08.2018 r. niedziela – Ośrodek Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu ul. Boh. Studzianek 30

III. ORGANIZATOR
Firma Sport Górski Jerzy Górski

IV.WSPÓŁORGANIZATOR
Gmina Kozienice
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu

V. UCZESTNICTWO
Zgodnie z regulaminem zawodów.

VI. KLASYFIKACJE
Pod patronatem Burmistrza Gminy Kozienice

OTWARTE MISTRZOSTWA KOZIENIC DLA DZIECI W AQUATHLONIE
10 - 15 LAT (aquathlon  - pierwszy krok do triathlonu) 150 m pływanie – 1.000 m bieg
Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców w kategoriach 10-11 lat, 12-13 lat i 14 – 15 lat  (decyduje rok urodzenia).

OTWARTE MISTRZOSTWA KOZIENIC SZTAFET OPEN
750 m pływanie – 19.000 m jazda rowerem – 5 km bieg
Zasady rozgrywania triathlonu sztafet: Sztafety 
(3 osoby /od 16 lat i więcej mogą być mieszane, decyduje rok urodzenia), które same decydują kto i w jakiej konkurencji będzie startował i podają w biurze zawodów podczas weryfikacji. Pierwsza zmiana (po pływaniu)  nastąpi w wyodrębnionej części strefy zmian oznaczonej jako T1. Druga zmiana  (po jeździe rowerowej) odbędzie się również w oddzielnej części strefy zmian oznaczonej jako T2. 

TRIATHLON KOZIENICE (INDYWIDUALNY) 
750 m pływanie – 19.000 m jazda rowerem – 5 km bieg
Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn.
W kategorii generalnej trzech pierwszych zawodników i w kategoriach wiekowych: 
16-17/ 18-19/ 20-29/ 30-39/40-49/ 50-59/ 60 +

VII. DYSTANSE 
OTWARTE MISTRZOSTWA KOZIENIC DLA DZIECI
(aquathlon pierwszy krok do triathlonu)  150 m pływanie, 1 km biegu
OTWARTE MISTRZOSTWA KOZIENIC SZTAFET
(triathlon przygoda dla amatorów)
750 m pływanie (I okrążenie), 19 km jazda rowerem (I okrążenie), 5 km biegu
(II okrążenia 2450 m + 150 m dobieg do mety )
TRIATHLON KOZIENICE (INDYWIDUALNY)
750 m pływanie (I okrążenie), 19 km jazda rowerem (I okrążenie), 5  km biegu
(II okrążenia 2450 m + 150 m dobieg do mety )

VIII. ZGŁOSZENIA – Wpisowe
Zgłoszenia przyjmowane są do 23 lipca 2018 r. za pośrednictwem strony internetowej: www.triathlonkozienice.pl

Uczestnicy zawodów po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają indywidualny link z kodem  do płatności przez tpay.com

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
- przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych;
- podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów.

Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w innym terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
 tel. 504-157-030  i  504-225-878. 
O terminie zgłoszenia decyduje data opłacenia wpisowego.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
Możliwość dokonania wpłat zostanie zawieszona w przypadku, gdy zapisy zostaną zamknięte wcześniej w wyniku wyczerpania się limitu miejsc.
Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Zgłoszeniom opłaconym po 23 lipca  2018 r. organizator nie gwarantuje otrzymania na mecie pamiątkowego medalu oraz koszulki technicznej firmy New Line .

OPŁATY:
Triathlon Kozienice: 90 zł.
Otwarte Mistrzostwa Kozienic Sztafet: 180 zł.
Mistrzostwa Kozienic dla dzieci - aquathlon: 10 zł
Będzie możliwe opłacenie wpisowego w dniu zawodów, jedynie w przypadku wolnych miejsc.
Uwaga! 
Opłacenie zgłoszenia Triathlon Kozienice (sztafety i indywidualny) w terminie do 23 lipca gwarantuje zgłoszonym  medal pamiątkowy , koszulkę techniczną firmy New Line oraz posiłek regeneracyjny.
Informacje dodatkowe: Jerzy Górski tel. 504-157-030, 
e-mail: biuro.gorski@wp.pl , e.mail:gorskijerzy@wp.pl

Uwaga!!!

1. Warunkiem startu w imprezie jest posiadanie licencji PZTri - rocznej lub jednodniowej ważnej w dniu imprezy. Okazanie ważnej licencji jest warunkiem odbioru pakietu startowego.  

2. Koszt licencji rocznej: 100 złotych

3. Koszt licencji dziennej: 20 złotych 

4. Zasady przyznawania licencji określają przepisy Polskiego Związku Triathlonu: http://triathlon.pl/download/Statut-i-Regulaminy/Regulamin.pdf 

 
Obowiązek posiadania licencji nie dotyczy dzieci startujących w Aquathlonie i sztafet.

 Informacyjnie:  

Licencję można zakupić przez aplikację mobilną PZTri https://itunes.apple.com/us/app/pztri/id1288547606?l=pl&ls=1&mt=8 lub https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.triathlon (dzienną i roczną), na stoisku stacjonarnym w dniu zawodów (dzienna) lub za pośrednictwem biura Polskiego Związku Triathlonu. Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj: http://triathlon.pl/licencje/ 

 

Środki uzyskane przez PZTri, dzięki wprowadzeniu systemu licencyjnego, zostaną przeznaczone na rozwój sportu dzieci, młodzieży i sportu niepełnosprawnych triathlonistów (paratriathlonistów) oraz na promocję i upowszechnianie zdrowego trybu życia, poprzez wspieranie sportu amatorskiego.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem PZTri:

– telefonicznie, nr tel. 22 827 92 91

– mailowo, adres mailowy: biuro@triathlon.pl

– osobiście w biurze w Warszawie, ul. Złota 9/9

– osobiście na stoisku PZTri na dowolnych certyfikowanych zawodach


IX. NOCLEGI
Uczestnicy zobowiązani są do rezerwacji noclegów we własnym zakresie. Informacji udziela Ośrodek Rekreacji i Turystyki w Kozienicach (pensjonat/recepcja) pod numerem telefonu
48 614 6091  www.kcris.pl

X. NAGRODY
1. Otwarte Mistrzostwa Kozienic dla dzieci w aquathlonie: osobno dziewczęta i chłopcy
 I-III miejsce w kategorii 10-11, 12-13, 14-15 medal, dyplom
2. Otwarte Mistrzostwa Kozienic sztafet: I-III miejsce - medale, dyplomy, 
 - klasyfikacja sztafet będzie prowadzona w kategorii Open
3. Triathlon Kozienice osobno dla kobiet i mężczyzn w kategorii generalnej trzech pierwszych zawodników otrzyma nagrody finansowe, statuetkę i dyplom.

Nagrody finansowe: 

miejsce     mężczyźni       kobiety                      

I                  750 zł              750 zł                       

II                500 zł               500 zł                        

III               350 zł              350 zł   

W kategoriach wiekowych za trzy pierwsze miejsca zawodnicy otrzymają statuetki  i dyplomy.
Kategoria generalna nie dubluje się z kategoriami wiekowymi.

XI. UCZESTNICTWO I JEGO WARUNKI
Triathlon- w zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli. 
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat (zawody dla amatorów i aquathlon dla dzieci) wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na oświadczeniach w biurze zawodów.

Organizator wprowadza limit startujących: 
Triathlon - 120 zawodników, decyduje termin opłacenia zgłoszenia. 
Otwarte Mistrzostwa Kozienic w Aquathlonie - 30 zawodników decyduje termin opłacenia zgłoszenia.
Otwarte Mistrzostwa Kozienic w sztafecie - 15 zespołów decyduje termin opłacenia zgłoszenia. 

Obowiązuje posiadanie sprawnego roweru oraz kasku rowerowego. Jazda rowerem będzie na nawierzchni asfaltowej. W związku z tym, sugerujemy rowery szosowe. Niemniej jednak dopuszczalne są wszystkie rowery. Obowiązuje zakaz draftingu czyli jazdy na tak zwanym kole. Przypominamy o obowiązku posiadania sprawnego roweru oraz kasku rowerowego. Wszyscy uczestnicy zostaną ubezpieczeni od N.W 

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- obowiązuje posiadanie sprawnego roweru oraz kasku rowerowego,
- zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów,
- na czas tych zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną i jednorazowe ubezpieczenie.

Podpisanie oświadczenia  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów zawodów i zgodą na przetwarzanie wizerunku w celach związanych z promocją triathlonu.