log in

Regulamin 2020

Regulamin 2020

ENEA KOZIENICE TRIATHLON

PROGRAM ZAWODÓW
23 SIERPNIA 2020 KOZIENICE

 

10:00 – 11:30  Weryfikacja zawodników w biurze zawodów,  wydawanie numerów startowych wszystkich startów. 
Ośrodek Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu
 ul. Boh. Studzianek 30 – amfiteatr

10:15 – 11:30 Wprowadzanie rowerów do strefy zmian
11:40 – 11:50 Odprawa techniczna przy starcie

11:50 – 11:55 Oficjalne otwarcie zawodów przy stracie

STARTY FALOWE

12.00  Start I -   Aquathlon  wszystkie kategorie 10 – 15 lat
( pływanie 150 m - bieg 1.000 m na terenie ośrodka )

12.45 Dekoracja aquathlon przy mecie w ogródku dla zwycięzców

13:00  Start  II Triathlon wszystkie kategorie oraz sztafety
Olimpijski (standard): 1,5 km pływania / 40 km jazdy rowerem / 10 km biegu

(start pływanie – falowy, 2 x 750 m z wyjściem z wody między pętlami)

17:00 – 17:30 Wydawanie rowerów ze strefy zmian

17:30 Amfiteatr- dekoracja

 

UWAGA!!!

Dnia 31 lipca 2020 r o godzinie 0.00 formularz zgłoszeniowy
oraz płatności tpay.com zostaną zablokowane.

 

ENEA KOZIENICE TRIATHLON
REGULAMIN 2020

OTWARTE MISTRZOSTWA KOZIENIC W TRIATHLONIE SZTAFET
AQUATHLON DLA DZIECI
ENEA  KOZIENICE TRIATHLON (INDYWIDUALNY)

I.CEL 
1. Popularyzacja i upowszechnienie triathlonu i jego odmian jako aktywnej formy ruchu.
2. Podniesienie poziomu sportowego.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy odpoczynku.
4. Promocja Gminy Kozienice.
5. Promocja Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

II.TERMIN I MIEJSCE
23.08.2020 r. niedziela – Ośrodek Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu ul. Boh. Studzianek 30

III. ORGANIZATOR
Firma Sport Górski Jerzy Górski

IV.WSPÓŁORGANIZATOR
Gmina Kozienice
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu

V. UCZESTNICTWO
Zgodnie z regulaminem zawodów.

VI. KLASYFIKACJE
Pod patronatem Burmistrza Gminy Kozienice

OTWARTE MISTRZOSTWA KOZIENIC DLA DZIECI W AQUATHLONIE
10 - 15 LAT (aquathlon  - pierwszy krok do triathlonu) 150 m pływanie – 1.000 m bieg
Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców w kategoriach 10-11 lat, 12-13 lat i 14 – 15 lat  (decyduje rok urodzenia).

OTWARTE MISTRZOSTWA KOZIENIC SZTAFET OPEN

Olimpijski (standard): 1,5 km pływania / 40 km jazdy rowerem / 10 km biegu
Zasady rozgrywania triathlonu sztafet: Sztafety 
(3 osoby /od 18 lat i więcej mogą być mieszane, decyduje rok urodzenia), które same decydują kto i w jakiej konkurencji będzie startował i podają w biurze zawodów podczas weryfikacji. Pierwsza zmiana (po pływaniu)  nastąpi w wyodrębnionej części strefy zmian oznaczonej jako T1. Druga zmiana  (po jeździe rowerowej) odbędzie się również w oddzielnej części strefy zmian oznaczonej jako T2. 

ENEA KOZIENICE TRIATHLON (INDYWIDUALNY) od 18 lat.

Olimpijski (standard): 1,5 km pływania / 40 km jazdy rowerem / 10 km biegu

Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn.
W kategorii generalnej trzech pierwszych zawodników i w kategoriach wiekowych: 
18-19/ 20-29/ 30-39/40-49/ 50-59/ 60 +

VII. DYSTANSE 
OTWARTE MISTRZOSTWA KOZIENIC DLA DZIECI
(aquathlon pierwszy krok do triathlonu)  150 m pływanie, 1 km biegu


OTWARTE MISTRZOSTWA KOZIENIC SZTAFET

Olimpijski (standard): 1,5 km pływania / 40 km jazdy rowerem / 10 km biegu
TRIATHLON KOZIENICE (INDYWIDUALNY)

Olimpijski (standard): 1,5 km pływania / 40 km jazdy rowerem / 10 km biegu

VIII. ZGŁOSZENIA – Wpisowe
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej: www.triathlonkozienice.pl

Uczestnicy zawodów po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają indywidualny link z kodem  do płatności przez tpay.com

FAKTURY VAT – ABY OTRZYMAĆ FAKTURĘ NALEŻY W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM WYPEŁNIĆ POLE DANE DO FAKTURY.

ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI KONIECZNIE PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI !!! NIE MA MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA FAKTURY DO PARAGONU.

 

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
- przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych;
- podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów.

Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w innym terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
 tel. 504-157-030  i  504-225-878. 
O terminie zgłoszenia decyduje data opłacenia wpisowego.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
Możliwość dokonania wpłat zostanie zawieszona w przypadku, gdy zapisy zostaną zamknięte wcześniej w wyniku wyczerpania się limitu miejsc.
Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Zgłoszeniom opłaconym po 31 lipca  2020 r. organizator nie gwarantuje otrzymania na mecie pamiątkowego medalu oraz koszulki technicznej .

OPŁATY:
Enea Kozienice Triathlon: 150 zł.
Otwarte Mistrzostwa Kozienic Sztafet: 250 zł.
Mistrzostwa Kozienic dla dzieci - aquathlon: 10 zł
Będzie możliwe opłacenie wpisowego w dniu zawodów, jedynie w przypadku wolnych miejsc.
Uwaga! 
Opłacenie zgłoszenia Enea Kozienice Triathlon (sztafety i indywidualny) w terminie do 31 lipca gwarantuje zgłoszonym  medal pamiątkowy , koszulkę techniczną oraz posiłek regeneracyjny.
Informacje dodatkowe: Jerzy Górski tel. 504-157-030, 
e-mail: kontakt@sport-gorski.pl , e.mail:gorskijerzy@wp.pl

Uwaga!!!

1.a)Warunkiem startu w imprezie jest posiadanie licencji PZTri - rocznej lub jednodniowej ważnej w dniu imprezy. Okazanie ważnej licencji jest warunkiem odbioru pakietu startowego.  

b) Koszt licencji rocznej: 100 złotych

c) Koszt licencji dziennej: 20 złotych 

d) Zasady przyznawania licencji określają przepisy Polskiego Związku Triathlonu: http://triathlon.pl/download/Statut-i-Regulaminy/Regulamin.pdf 

Obowiązek posiadania licencji nie dotyczy dzieci startujących w Aquathlonie oraz sztafet.

 Informacyjnie: 

 

Licencję można zakupić przez aplikację mobilną PZTri https://itunes.apple.com/us/app/pztri/id1288547606?l=pl&ls=1&mt=8 lub https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.triathlon (dzienną i roczną), na stoisku stacjonarnym w dniu zawodów (dzienna) lub za pośrednictwem biura Polskiego Związku Triathlonu. Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj: http://triathlon.pl/licencje/ 

 

Środki uzyskane przez PZTri, dzięki wprowadzeniu systemu licencyjnego, zostaną przeznaczone na rozwój sportu dzieci, młodzieży i sportu niepełnosprawnych triathlonistów (paratriathlonistów) oraz na promocję i upowszechnianie zdrowego trybu życia, poprzez wspieranie sportu amatorskiego.

 

W razie pytań dotyczących systemu licencyjnego zachęcamy do kontaktu z biurem PZTri:

– telefonicznie, nr tel. 22 827 92 91

– mailowo, adres mailowy: licencje@triathlon.pl,  biuro@triathlon.pl

– osobiście w biurze w Warszawie, ul. Złota 9/9

– osobiście na stoisku PZTri na dowolnych certyfikowanych zawodach

 


IX. NOCLEGI
Uczestnicy zobowiązani są do rezerwacji noclegów we własnym zakresie. Informacji udziela Ośrodek Rekreacji i Turystyki w Kozienicach (pensjonat/recepcja) pod numerem telefonu
48 614 6091  www.kcris.pl

X. NAGRODY
1. Otwarte Mistrzostwa Kozienic dla dzieci w aquathlonie: osobno dziewczęta i chłopcy
 I-III miejsce w kategorii 10-11, 12-13, 14-15 medal, dyplom
2. Otwarte Mistrzostwa Kozienic sztafet: I-III miejsce - medale, dyplomy, 
 - klasyfikacja sztafet będzie prowadzona w kategorii Open

Kategoria: Mistrzostwa Gminy Kozienice sztafet: I - III miejsce, medale, dyplomy

 

Aby wziąć udział w tej klasyfikacji należy w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć, że uczestnicy sztafety są mieszkańcami gminy Kozienice, czyli wpisać kod gminy Kozienice - 26-900 oraz miejscowość, w której się mieszka. Niewpisanie kodu gminy Kozienice automatycznie wyklucza z możliwości zdobycia tytułu najlepszej kozienickiej sztafety.

 
3. Enea Kozienice Triathlon osobno dla kobiet i mężczyzn w kategorii generalnej trzech pierwszych zawodników otrzyma nagrody finansowe, statuetkę i dyplom.

Nagrody finansowe: 

miejsce     mężczyźni       kobiety                      

I                  1500 zł            1500 zł                       

II                1000 zł             1000 zł                        

III               700 zł                700 zł   

W kategoriach wiekowych za trzy pierwsze miejsca zawodnicy otrzymają statuetki  i dyplomy.
Kategoria generalna nie dubluje się z kategoriami wiekowymi.

Najlepsza zawodniczka gminy Kozienice - I - III miejsce, medale, dyplomy, Aby wziąć udział w tej klasyfikacji należy w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć, że uczestniczka jest mieszkanką gminy Kozienice, czyli wpisać kod gminy Kozienice - 26-900 oraz miejscowość, w której się mieszka. Niewpisanie kodu gminy Kozienice automatycznie wyklucza z możliwości zdobycia tytułu najlepszej zawodniczki gminy Kozienice.

 

Najlepszy zawodnik gminy Kozienice - I - III miejsce, medale, dyplomy, Aby wziąć udział w tej klasyfikacji należy w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć, że uczestnik jest mieszkańcem gminy Kozienice, czyli wpisać kod gminy Kozienice - 26-900 oraz miejscowość, w której się mieszka. Niewpisanie kodu gminy Kozienice automatycznie wyklucza z możliwości zdobycia tytułu najlepszego zawodnika gminy Kozienice.

XI. UCZESTNICTWO I JEGO WARUNKI
Enea Kozienice Triathlon- w zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli. 
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat (aquathlon dla dzieci) wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na oświadczeniach w biurze zawodów.

Organizator wprowadza limit startujących: 
Enea Kozienice Triathlon - 150 zawodników, decyduje termin opłacenia zgłoszenia. 
Otwarte Mistrzostwa Kozienic w Aquathlonie - 50 zawodników decyduje termin opłacenia zgłoszenia.
Otwarte Mistrzostwa Kozienic w sztafecie - 15 zespołów decyduje termin opłacenia zgłoszenia. 

Obowiązuje posiadanie sprawnego roweru oraz kasku rowerowego. Jazda rowerem będzie na nawierzchni asfaltowej. W związku z tym, sugerujemy rowery szosowe. Niemniej jednak dopuszczalne są wszystkie rowery. Obowiązuje zakaz draftingu czyli jazdy na tak zwanym kole. Przypominamy o obowiązku posiadania sprawnego roweru oraz kasku rowerowego. Wszyscy uczestnicy zostaną ubezpieczeni od N.W 

Stosowanie dopingu jest zabronione.

Zawodnicy u których zostanie potwierdzone stosowanie dopingu będą podlegali odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych przepisami antydopingowymi ustanowionymi przez Polską Agencją Antydopingową

Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do poddania się kontroli antydopingowej podczas zawodów oraz poza nimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r.)

 

 

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- obowiązuje posiadanie sprawnego roweru oraz kasku rowerowego,
- zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów,

- Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

- Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec,
w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa
w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.

- na czas tych zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną i jednorazowe ubezpieczenie.

Podpisanie oświadczenia  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów zawodów i zgodą na przetwarzanie wizerunku w celach związanych z promocją triathlonu.

 

 

Obowiązek informacyjny

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest

 

SPORT GÓRSKI JERZY GÓRSKI

PIASTA KOŁODZIEJA 12/5, 67-200 GŁOGÓW, NIP: 693 134 18 87 

 

 1. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się:

 

Bezpośrednio z Administratorem: 

Numer telefonu: +48 504-225-878

Adres email: kontakt@sport-gorski.pl

 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

 

 

CEL PRZETWARZANIA

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Jako organizator zawodów przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody.

 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 

Jako organizator zawodów jesteśmy zobowiązani do przekazania twoich danych osobowych odpowiedniemu urzędowi skarbowemu gdy wygrasz nagrodę

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Zgodnie z art.30 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz 2032

 

 

 

 1. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób korzystających z naszych serwisów czy usług.

 

 1. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane do sts-timing zajmującej się pomiarami czasów podczas naszych imprez, oraz mogą być przekazywane do podmiotów takich jak urząd skarbowy  przypadku gdy zajmiesz premiowane nagrodą miejsce.

 1. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla zrealizowania zawodów, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 2. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże konieczne w celu należytego zrealizowania zawodów sportowych. Niepodanie danych spowoduje niemożliwością wystartowania w zawodach.

 1. Jakie są Twoje prawa?
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.